به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان مهدی نصیری مدیر جهاد کشاورزی

اهم برنامه هاي استراتژيك را در راستاي تحقق رويكرد جاري با نظارت و مديريت بهينه توزيع و مصرف نهاده طبق دستورالعمل ابلاغي سازمان عنوان کرد.

نصیری در این راستا گفت : نظارت و مديريت بهينه توزيع و مصرف نهاده طبق دستورالعمل های ابلاغی،

انجام آزمون خاك و تحقق برنامه ها به تفكيك پهنه، اجراي اصول بهزراعي از جمله تهيه بستر مناسب، كشت در تاريخ مناسب ، استفاده از ارقام پرپتانسيل با تراكم و عمق كاشت مناسب ، توسعه كشت مكانيزه بويژه كشت بر روي پشته ، آموزش موثر گندمكاران در هر پهنه و اجراي طرح هاي الگويي گندم در هر پهنه از برنامه های یک حوزه زراعت گندم می باشد.

وی در پایان گفت : این مدیریت تمام تلاش خود را در جهت اجرای این برنامه ها به کارگرفته است .

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد